Archiwum kategorii: Biznes

Pierwsze Targi Pracy dla cudzoziemców

Szukasz pracy? Praca szuka Ciebie!

23 maja 2018 roku w godz. 10.00-17.00 w Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju przy ul. Ruskiej 46A, lok 201. odbędą się “Targi Pracy dla migrantów”. Będą to pierwsze w Polsce targi pracy dla cudzoziemców, a ich celem będzie połączenie obcokrajowców o zróżnicowanym doświadczeniu i kompetencjach poszukujących pracy we Wrocławiu i lokalnych pracodawców doświadczających deficytu pracowników.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ukraina – organizacja pozarządowa, która powstała z inicjatywy Konsula Honorowego Ukrainy we Wrocławiu, Pana Grzegorza Dzika.

Fundacja zajmuje się wsparciem migrantów i cudzoziemców, w szczególności pochodzenia ukraińskiego, w obszarze rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego oraz integracji z polskim społeczeństwem.

Wystawcami na Targach będą między innymi SoftServe, BNY Mellon, UBS oraz grupa Hasco-Lek. W trakcie targów pracodawcy będą mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty, spotkania z potencjalnymi kandydatami (także w formie rekrutacyjnego “speed dating”) oraz skorzystania z porad specjalistów w szczególności z zakresu zarządzania zespołem wielokulturowym (warsztaty) i zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o bieżące regulacje prawne (konsultacje).

Cudzoziemcy biorący udział w targach będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z kilkunastoma pracodawcami, porównania ofert pracy, oraz zadania bezpośrednio wszelkich pytań dotyczących pracy, wymagań wobec kandydatów i procedurze rekrutacyjnej.

Uczestnicy targów uzyskają również możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia do CV oraz weryfikacji dokumentów aplikacyjnych przez doradcę zawodowego.

Partnerami targów jest Zachodnia Izba Gospodarcza i Impel.

Udział w targach jest bezpłatny zarówno dla uczestników, jak i wystawców.

 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, budżetu Państwa oraz Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Komunikat w sprawie ogłoszenia przetargu na rozbudowę Opery Wrocławskiej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020, Opera Wrocławska ogłosiła przetarg nieograniczony na rozbudowę instytucji wraz z zakupem wyposażenia Część 1 Etap I – roboty ziemne.

I Etap prac ma charakter dostosowania możliwości organizacyjno-technicznych, do potrzeb Opery Wrocławskiej. Przetarg służy wyłonieniu wykonawcy, który wykona prace, służące poprawie funkcjonalność obiektu. W ramach jego realizacji została zaplanowana budowa podziemnych pomieszczeń, w których swoje miejsce znajdą: magazyny kostiumów i rekwizytów teatralnych, oraz biblioteka multimedialna. Ponadto w skład nowych pomieszczeń wejdzie strefa techniczna: stacja transformatorowa z rozdzielnią, pomieszczenia przyłączy, węzeł cieplny, wentylatorownia, pompownia i zbiornik na wodę tryskaczową.

Wartość projektu wynosi 16 015 349,82 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 10 960 843,15

Realizacja projektu toczy się z jednoczesnym wsparciem Budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 4 788 617,89 zł.

Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia II etapu inwestycji, który w planach będzie miał charakter partnerstwa publiczno-prywatnego. W założeniach projektu na terenie obecnego parkingu, znajdującego się pomiędzy Placem Wolności a gmachem Opery Wrocławskiej, powstać ma budynek mieszczący m.in. duże sale prób dla orkiestry i chóru, a także mniejsze sale prób dla solistów tzw. „sale ansamblowe”.

Partner prywatny, wyłoniony w drodze przetargu będzie mógł prowadzić działalność zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzonymi, w ramach testów rynku, analizami korzyści dla stron partnerstwa publiczno-prywatnego.

                                                               Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 roku