Wrocław wspiera UNICEF

Jeszcze 65 dni trwa zbiórka na całym świecie na ciepłą odzież dla dzieci w Syrii. Obecnie zebrano ponad 50% potrzebnej kwoty. Akcja organizowana jest pod auspicjami UNICEF.
 
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców wspiera to wydarzenie ze strony polskiej. Impreza odbędzie się w FORUM Restaurant w NFM w godz.15.00 – 17.00 a gwiazdą wieczoru będzie śpiewający aktor Tomasz Krajewski. W organizację oprócz pomysłodawcy Viola’s foods włączyło się FORUM Restaurant , restauracja Alladyn a sponsorem medialnym jest DTV24 i Wrocławianin. Pieniądze zebrane z aukcji trafią na konto UNICEFu. Jest to pierwsza tego typu akcja w Polsce i jedna z 5 w Europie.
UWAGA : jest jeszcze kilka wolnych miejsc – wstęp/donacja 30 zł
tel.608 321 764 DTV24

Rola pracodawcy w profilaktyce chorób zakaźnych

Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa to temat przewodni konferencji skierowanej do przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, która odbyła się 24 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat sytuacji epidemiologicznej w województwie, możliwości profilaktyki i poprawy bezpieczeństwa pracowników szczególnie narażonych na zakażenia przenoszone przez kleszcze oraz roli pracodawców w tym zakresie. Eksperci zwracali szczególną uwagę na boreliozę, która jest najczęstszą zakaźną chorobą zawodową w Polsce oraz wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) powodującego niesprawność neurologiczną. W samym tylko 2017 roku, na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano 759 przypadków zachorowań na boreliozę i 10 na kleszczowe zapalenie mózgu. Grupą najbardziej narażoną na ryzyko zakażania są pracownicy leśni, służby mundurowe, straż graniczna, pracownicy zieleni miejskiej oraz rolnicy. Badania dowodzą, że szczepienia przeciwko KZM, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę nie tylko na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych, ale również sposobów pozyskania alternatywnych środków finansowych na ich realizację, w tym także unijnych.

Kleszcze są pajęczakami odpowiedzialnymi za przenoszenie wielu gatunków bakterii, wirusów, riketsji
i pierwotniaków chorobotwórczych. Tym samym są nosicielami szeregu chorób. Wśród licznych drobnoustrojów przenoszonych przez kleszcze istotne znaczenie w patologii człowieka, w szczególności w Europie Środkowej, mają: borelioza, która jest też najczęstszą zakaźną chorobą zawodową w Polsce oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu powodujący niesprawność neurologiczną. Schorzenia te często wiążą się z
długotrwałą rehabilitacją i niezdolnością do pracy. Sposobem na uniknięcie przykrych skutków choroby jest zapobieganie im. W tym celu konieczne jest stosowanie przez pracowników oraz pracodawców kilku prostych zasad takich, jak zaopatrzenie się w odpowiednią odzież: jasną
i zakrywającą jak największy obszar ciała, stosowanie środków odstraszających kleszcze, systematyczna kontrola ciała i umiejętność właściwego usunięcia kleszcza. Stosowanie wymienionych zasad zmniejsza prawdopodobieństwo ukąszenia i zakażenia. Jednak najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się jest szczepienie ochronne. Dotyczy ono jednak obecnie tylko kleszczowego zapalenia mózgu (kzm). W Polsce dostępna jest szczepionka po przyjęciu której u osób szczepionych powstają swoiste przeciwciała chroniące przed neuroinfekcjami spowodowanymi wirusem kzm.. Badania dowodzą, że prawidłowo prowadzone szczepienia przeciwko KZM powodują u 98% szczepionych trwałą odporność. Szczepieniami powinny być objęte przede wszystkim osoby zawodowo narażone na ryzyko ukąszenia przez kleszcze: pracownicy eksploatacji lasu, rolnicy, pracownicy straży leśnej, zbieracze runa leśnego, straż graniczna, pracownicy zieleni miejskiej.

Przypadki zachorowań w województwie dolnośląskim

W ubiegłym roku w województwie dolnośląskim odnotowano 931 przypadków zachorowań na boreliozę. Od stycznia do połowy listopada br. zanotowano ich już aż 759 (dane za okres 01.01.-15.11.2017 r.). Analizując dane od 2014 r. wyraźnie widać tendencję wzrostową. W kolejnych latach liczba chorych systematycznie się zwiększała: od 518 przypadków w 2014 r., przez 555 w 2015 r., 885 w 2015 r., do 931 w roku 2016. W ostatnich latach odnotowano ponad 40 przypadków zachorowań na KZM.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Szkodliwe czynniki biologiczne zostały podzielone na cztery grupy zagrożenia. Krętki boreliozy zostały zaliczone do grupy drugiej, a wirus kleszczowego zapalenia mózgu (wariant środkowoeuropejski) do grupy trzeciej. Do grupy trzeciej zalicza się czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne oraz zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. W przypadku narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy trzeciej, do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub – jeśli w inny sposób nie można uniknąć narażenia: – zapewnienie im środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia, organizowanie systematycznych szkoleń, prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie ww. szkodliwych czynników biologicznych w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej – poinformowanie pracowników o badaniach lekarskich, z których mogą skorzystać.

– Częsta absencja spowodowana chorobą wymusza na pracodawcy nie tylko zmiany w organizacji pracy, ale również generuje dla firmy dodatkowe koszty związane z organizacją zastępstwa. Dlatego zachęcamy firmy do wdrażania i finansowania działań w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia. Zestawiając koszt szczepienia ze skalą uzyskanych oszczędności otrzymamy zwrot z tej inwestycji w postaci zmniejszenia chorobowości, a co za tym idzie zmniejszenia absencji i większej produktywności. Firma, która stwarza bezpieczne i zdrowe miejsce pracy tylko zyskuje. mówi Andrzej Kuczara Prezes Fundacji Aby Żyć, współorganizator wydarzenia. – Takie spotkania jak to dzisiejsze służą pokazaniu dobrych praktyk i wywołaniu dyskusji nad poprawą stanu zdrowia pracowników – dodaje Andrzej Kuczara.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Wrocławiu oraz Wojewódzką Inspekcją Sanitarną we Wrocławiu w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka.

World Press Photo w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Otwarciu wystawy World Press Photo w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu od 17 już lat towarzyszy duże zainteresowanie. W piątek 25 listopada obył się wernisaż na którym pojawili się miłośnicy najlepszych zdjęć prasowych 2016 roku.

Zanim zaproszeni goście mogli podziwiać wystawę, dla przedstawicieli mediów odbyła się konferencja prasowa oraz specjalne oprowadzenie przed przedstawicielkę fundacji World Press Photo –  Yi Wen Hsia.

Opowiadała ona o wyborze zdjęć o historii konkursu oraz o tym, że co roku wybór jest trudny a jury, które obraduje w pierwszym etapie selekcji ma tylko 1,5 sekundy na obejrzenie zdjęcia.Gdy zdjęcia przejdą  etap wstępnej selekcji, jest też czas na to, aby jury ze sobą porozmawiało i uzasadniło swoje wybory.

Na tegoroczną edycję nadesłano łącznie 80408 zdjęć wykonanych przez 5034 fotografów ze 125 krajów. Jury konkursu przyznało nagrody w 8 kategoriach tj. sprawy współczesne, życie codzienne, wiadomości, projekty długoterminowe, przyroda, ludzie, sport, wydarzenia oraz wybrano zdjęcie roku. Zdjęciem roku zostało wykonane przez Burhana Ozbilici (Associated Press) , przedstawiające zamach, który miał miejsce 19 grudnia 2016 roku w galerii w Ankarze , gdzie 21-letni policjant Mevlut Mert Altintas zastrzelił rosyjskiego ambasadora w Turcji Andrieja Karłowa. Jak podkreśliła Yi Wen wybór zdjęcia nie był oczywisty, wygrało ono niewielką ilością głosów.  

Wystawę można podziwiać w 45 krajach świata. W Polsce tylko w kilku miejscach, a jednym z nich jest Opole. Wystawa czynna jest codziennie od 25 listopada do 17 grudnia w godz.10.00 – 20.00. Natomiast wyjątkiem jest 1 grudnia gdzie wystawę będzie można oglądać do godziny 24.00. Bilety: 8 zł normalny, 4 zł ulgowy. Galeria Sztuki Współczesnej mieści się Pl. Teatralny 12. Warto wybrać się aby choć przez krótki moment oderwać się od świątecznego rozgardiaszu i oddać się chwili zadumy nad fotografią która niejednokrotnie przedstawia różne aspekty życia codziennego.

Tekst i zdjęcia : Mariusz Kunicki – Oddział Opole