Archiwum kategorii: Ochrona Środowiska

Remont nabrzeża Odry

Rozpoczyna się remont nabrzeża Odry przy ulicy Michalczyka we Wrocławiu. Umowę na realizację inwestycji, która opiewa na blisko 15 milionów złotych podpisano w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Roboty budowlane mają się zakończyć w październiku 2020 roku.

Pod koniec grudnia 2018 doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pod nazwą „Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granicy dz. 6/25 AM16, obręb Stare Miasto)”.

Wykonawca za realizację pełnego zakresu prac i robót objętych przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie 14 milionów 988 tysięcy złotych brutto. Gwarancja na zrealizowane prace ze strony wykonawcy wynosi 48 miesięcy i będzie liczona od podpisania protokołu zakończenia robót budowlanych.

W harmonogramie przewidziane są trzy etapy realizacji prac: zabezpieczenie nabrzeża na odcinku zawalonym oraz zagrożonym zawaleniem; odbudowa nabrzeża na całej długości od mostu Dmowskiego do terenu stoczni; odbudowa tzw. estakady zgodnie z decyzją miejskiego konserwatora zabytków na pozostawienie nabrzeża w gminnej ewidencji zabytków. Całość ma się zakończyć do 28 października 2020 roku.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm z liderem – Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD” sp. z o.o. ze Świdnicy oraz konsorcjantem – „NAVIGA – STAL” sp. z o.o. z Kiełczowa. Umowę na wykonanie zadania podpisali Bartłomiej Pietruszewski – zastępca dyrektora ds. Powodzi i Suszy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w imieniu konsorcjum – Mariusz Sośniak – prezes zarządu spółki „EKO – WOD”.

 

Uwaga burze !

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia dla województwa dolnośląskiego, powiat Wrocław. W związku z tym Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu informuje mieszkańców Wrocławia o możliwości wystąpienia  burz z gradem od godz. 11:00 do godz. 21:00 dzisiaj, 24.08.2018.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Prosimy mieszkańców o zabezpieczenie wszystkich przedmiotów ruchomych, znajdujących się na zewnątrz (balkony, ogródki, podwórka) oraz parkowanie samochodów w miejscach nie narażonych na spadające konary lub inne ruchome i ciężkie przedmioty. Na ulicach dostosowanie prędkości jazdy do warunków atmosferycznych.

Bezwzględnie nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe. W czasie burz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wchodzenie do parków.

 

Budownictwo energooszczędne „Dom z Klimatem”

„Dom z klimatem” to internetowy program, który powstał w ramach kampanii edukacyjnej Nie trać energii. Kampania przypomina o zaletach budownictwa energooszczędnego, które korzystnie wpływa na komfort, zdrowie mieszkańców i pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych domu. W poszczególnych odcinkach inwestorzy, którzy zdecydowali się na dom energooszczędny, opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z budową, ale także o tym, jak mieszka się w takim domu. – Energooszczędność to obecnie silny trend w budownictwie jednorodzinnym. Jednak wokół tego tematu narosło wiele mitów, które – co widać zresztą w pierwszym odcinku – staramy się razem z inwestorami obalić – mówi Maciej Pertkiewicz, znany architekt. – Ci, którzy mają już za sobą proces budowania domu, mogą na chłodno podsumować sam proces i dać wskazówki, które ułatwią życie wielu osobom marzącym o swoich czterech kątach – dodaje. W filmach zobaczymy też ekspertów, porady doświadczonych inżynierów i architektów z wiodących firm z branży budowlanej takich jak Danfoss, H+H, ROCKWOOL czy VELUX z pewnością będą wartościowymi wskazówkami dla inwestorów planujących budowę domu energooszczędnego.

Lokalny Program Osłonowy

Na czwartkowej sesji radni zadecydują o przyszłości Lokalnego Programu Osłonowego.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy. Wrocław stale dąży do jego poprawy. Ważnym elementem Wrocławskiego Programu Antysmogowego jest wymiana pieców na ogrzewanie bardziej przyjazne środowisku. Osoby mieszkające samotnie oraz znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą otrzymać nawet ponad 4 tys. złotych dopłaty rocznie.

– Chcemy wyjść naprzeciw wszystkim osobom, które mają obawy związane z tym, że wymiana źródła ciepła w ich domach może spowodować wyższe koszty bieżącego utrzymania
 – mówił o Lokalnym Programie Osłonowym podczas briefingu Jacek Sutryk
, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.


Od września o dofinansowanie ubiegać się będą mogły osoby, które od 1 stycznia 2018 r. zdecydowały się na wymianę starego pieca na niskoemisyjny system ogrzewania. Wysokość zapomogi zależeć będzie od dochodów w rodzinie oraz powierzchni mieszkania.  Dochód osób samotnie mieszkających nie może przekraczać 3487 zł netto. Z kolei dochód na osobę w rodzinie 2570 zł netto. Wysokość dofinansowania będzie wzrastać wraz z malejącym dochodem. Co do zasady wobec wnioskodawców brana pod uwagę będzie powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu, zaczerpnięta z ustawy o dodatkach mieszkaniowych jednak osoby najbiedniejsze, ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności, poruszające się na wózku, oraz takie, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju otrzymają pełną kwotę dofinansowania, niezależnie od wielkości mieszkania.

– Naczelna zasada naszego programu brzmi – Im mniejsze dochody tym większe wsparcie. Zależy nam na tym, żeby program ruszył jeszcze przed okresem grzewczym.– mówił Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.-  To co wyróżnia nasz program spośród tych w innych miastach to fakt, że osoby z niepełnosprawnościami, oraz rodziny w których orzeczono niepełnosprawność, nie będą objęte warunkami dotyczącymi powierzchni mieszkań. – wyjaśnia Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Aby przystąpić do programu wystarczy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Następnie jego pracownicy przeprowadzą rodzinny wywiad środowiskowy, w którym potwierdzą trwałą zmianę ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych. Dopiero wtedy wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania.

– Uchwała dotycząca Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych jest bardzo dobrym uzupełnieniem uchwały antysmogowej, która weszła dla Wrocławia i Dolnego Śląska od 1 lipca. To świetny ruch. Jako Dolnośląski Alarm Smogowy apelujemy o przegłosowanie tej uchwały– mówił Krzysztof Smolnicki, przedstawiciel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Na najbliższej sesji radni miejscy będą głosowali nad przyjęciem Lokalnego Programu Osłonowego.

– Ten program jest ukłonem przede wszystkim w stronę najbiedniejszych osób, które miesiącach zimowych radzą sobie w różny sposób, często do pieców wkładają takie rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.  My poprzez tę uchwałę chcemy ich zmotywować, bo opróćz tego, że pomożemy im ten piec wymienić, to jeszcze będą dopłaty do rachunków. – powiedział Dominik Kłosowski, Radny Miejski podczas briefingu.

Lokalny Program Osłonowy jest ważnym elementem Wrocławskiego Programu Antysmogowego na lata 2018-2028 ogłoszonego przez prezydenta Rafała Dutkiewicza w listopadzie 2017 roku.

– Warto, żebyśmy na najbliższej sesji osiągnęli porozumienie wszystkich środowisk, żebyśmy porozumieli się ponad podziałami. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. – mówił Piotr Uhle, Radny Miejski.

Lokalny Program Osłonowy potrwa do czerwca 2023 r. Na dofinansowania przez cały okres trwania programu przeznaczone zostanie ponad 16,5 mln zł.